İlkçağdan Günümüze Sanat Tarihi Seminerleri

İlkçağdan Günümüze Sanat Tarihi Seminerleri

Sanata ne kadar yakınsak o kadar insanlığımıza da yakınız.Tarih boyunca insana yakın duran eserlerin hala bizde iz bıraktığı yadsınamaz bir gerçek. Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabıyla İspanya iç savaşına, Picasso’nun Guernica’sı ile Nazi Almanya’sının bombalarına,...